fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Program współdziałania władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi

123RF
Zadaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest przyjęcie na dany rok programu współdziałania władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi. Musi być on uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

Minimalną treść programu określa art. 5a ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej udpw) – patrz ramka. Pominięcie przez radę (sejmik) któregoś z wymienionych elementów programu skutkuje brakiem pełnej realizacji upoważnienia ustawowego, co skutkuje zaś istotnym naruszeniem prawa i  stwierdzeniem nieważności podjętej uchwały. Jednostki samorządu terytorialnego popełniają też inne błędy w zapisach programu. Świadczą o tym liczne orzeczenia sądów administracyjnych i organów nadzoru.

Minimalny zakres programu

Oprócz elementów wymienionych w art. 5a ust. 4 udpw rada/sejmik może uregulować w programie także inne kwestie. Wskazuje na to określenie „w szczególności" zawarte w powyższym przepisie (rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z 2 stycznia 2018 r., nr PN-II.4131.464.2017).

Jednym z elementów uchwały jest określenie celu głównego i celów szczegółowych programu. Wojewoda świ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA