fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zmiany w prawie budowlanym: ograniczenia w stwierdzeniu nieważności decyzji budowlanych

Pracownik na budowie
Adobe Stock
Celem nowelizacji prawa budowlanego było wzmocnienie zasady trwałości decyzji administracyjnych. Należy więc przyjąć, że zamiarem ustawodawcy było odniesienie nowych przepisów również do pozwoleń wydanych przed 19 września 2020 r.

Obowiązujące od 19 września 2020 r., zmiany do ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (PBud), wprowadzają długo wyczekiwane ograniczenie możliwości stwierdzenia nieważności dwóch najistotniejszych decyzji w procesie budowlanym tj. pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. Do PBud dodano art. 37b na mocy którego „Nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat".oraz art. 59h, który stanowi, że „Nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna". Oba przepisy przewidują, że w takiej sytuacji będzie miał odpowiednie zastosowanie art. 158 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), z którego wynika, że jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji, organ ogranicza się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA