fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy można zaskarżyć tę samą uchwałę ponownie, jeśli różnie reguluje ona sytuację wielu podmiotów?

www.sxc.hu
Prawo do zaskarżenia uchwały rady gminy ma osoba, która wykaże się konkretnym interesem prawnym. W orzecznictwie wyrażany jest pogląd, że sąd administracyjny orzeka w granicach interesu prawnego skarżącego.

- Uchwała rady gminy będąca aktem prawa miejscowego wywiera odmienne skutki prawne w odniesieniu do różnych osób. Jedna z tych osób zaskarżyła tę uchwałę do sądu administracyjnego, ale jej skarga została oddalona. Czy powoduje to, że inne osoby, na których sytuację prawną wpływa ta uchwała, nie mogą już zaskarżyć jej z powodu naruszenia ich indywidualnego interesu prawnego lub uprawnienia?

Nie.

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Kwestionując uchwałę rady gminy skarżący musi wykazać istnienie bezpośredniego związku między zaskarżonym aktem, a jego konkretną, zindywidualizowaną sytuacją prawną (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 24 lipca 2019 r., II SA/Gd 78/19, LEX nr 2700782...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA