fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Komu wójt może powierzać wykonywanie swoich zadań i wydawanie decyzji administracyjnych

www.sxc.hu
Zadania z zakresu kierowania urzędem gminy wójt może powierzyć tylko swemu zastępcy lub sekretarzowi gminy. Decyzje administracyjne w imieniu wójta mogą wydawać zastępcy wójta bądź inni pracownicy urzędu gminy.

Zgodnie z art. 31 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. W art. 33 ust. 4 u.s.g. przyjęto, że wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Przepis ten nie precyzuje o jaki zakres spraw chodzi, ale w orzecznictwie podnosi się, że należy odczytywać go w kontekście art. 33 ust. 3 u.s.g., zgodnie z którym kierownikiem urzędu gminy jest wójt. Art. 33 ust. 4 u.s.g. dotyczy więc możliwości przeniesienia na zastępcę wójta lub sekretarza zadań z zakresu kierowania urzędem.

Potwierdza to art. 5 ust. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 1282), zgodnie z którym kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarz...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA