fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

NSA: część rysunkowa planu jest równorzędna z jego częścią tekstową

123RF
Część rysunkowa miejscowego planu jest równorzędna z jego częścią tekstową i nie może być nieuwzględniana przy interpretacji.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku II OSK 685/16 z 3 stycznia 2017 r.

Prezydent m.st. Warszawy decyzją z sierpnia 2014 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił J. sp. z o.o. z siedzibą w W. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego IV-VIII kondygnacyjnego, wielorodzinnego, z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu w postaci drogi dojazdowej, chodników i elementów małej architektury.

Po rozpatrzeniu odwołania od decyzji złożonego przez skarżącą M, wojewoda mazowiecki utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Organ orzekł mając na uwadze w szczególności treść art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane i w oparciu o analizę akt sprawy. Stwierdził, że inwestor wypełnił wszystkie obowiązki nałożone tym przepisem i złożył prawidłowo wypełnione oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Mając na uwadze zarzut naruszenia przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, organ wskazał, że w przedstawionym zakr...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA