fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stwierdzenie nieważności decyzji sprzed wielu lat a właściwość organów administracji publicznej - wyrok WSA

123RF
Właściwość organów administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych została prawnie określona. Ale stosowanie jej w praktyce nie zawsze bywa proste. Zwłaszcza, gdy sprawy dotyczą decyzji sprzed wielu lat.

W 1984 r. prezydent Lublina oddał w użytkowanie wieczyste spółdzielni budowlano-mieszkaniowej grunt, należący do Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod budowę osiedla mieszkaniowego. W 2018 r. spadkobiercy byłych właścicieli wystąpili do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Kolegium odmówiło. A przy ponownym rozpatrzeniu sprawy odpowiedziało, że nie jest organem właściwym do orzekania w tej sprawie. Uchyliło własną decyzję i umorzyło prowadzone przez siebie postępowanie.

Wniosek nie dotarł do wojewody

Obowiązek działania zgodnego ze swoją właściwością (miejscową, rzeczową, instancyjną) nakłada na organy administracji publicznej kodeks postępowania administracyjnego w art. 19. Kolegium ustaliło, że podstawą prawną decyzji prezydenta miasta z 1984 r. były przepisy ustawy z 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Na mocy tego aktu przekazywano spółdzielniom mieszkaniowym tereny w użytkowanie wi...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA