fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie na każdy cel gmina może przekazać dotację innej gminie

Fotorzepa, Sławomir Mielnik SM Sławomir Mielnik
Pomoc finansowa udzielana z budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego dla innej tego typu jednostki może być przeznaczona wyłącznie na zadania własne tej drugiej, beneficjenta pomocy finansowej.

- Na terenie naszej gminy zamieszkuje wiele dzieci, które uczęszczają do żłobków w sąsiedniej gminie. Planujemy więc przekazać na „nasze dzieci" pomoc finansową w formie dotacji (art. 220 ustawy o finansach publicznych i art. 10 ustawy o samorządzie gminnym). Czy będzie to legalne?

Odpowiadając na pytanie, należy odnieść się do przepisów trzech aktów prawnych: ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz do ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jeśli chodzi o pierwszą z ww. ustaw, to faktycznie o pomocy finansowej stanowi m.in. art. 220. Wynika bowiem z niego, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest umowa. Dodatkowo, w tej ustawie w art. 216 ust. 2 pkt 5 postanowiono, że wydatki budżetu jed...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA