fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Co partie mówią o samorządzie

www.sxc.hu
Politycy nie są zainteresowani reformą, jedynie korektą przepisów prawa samorządowego.

Koalicja Obywatele w Samorządzie zapytała siedem komitetów wyborczych, co ich zdaniem trzeba zmienić w samorządzie.

Z odpowiedzi wynika, że do palących spraw należy rozwiązanie problemów finansów samorządowych. Jedynie Komitet Wyborczy Kukiz'15 nie odpowiedział na żadne z 15 pytań. Pozostałe to: PO, PiS, PSL, Zjednoczona Lewica, Nowoczesna i Razem. Koalicja, złożona z 12 organizacji pozarządowych, działa na rzecz jakości demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

– W deklaracji programowej pokazaliśmy kierunki potrzebnych zmian oraz listę postulatów służących demokratyzacji samorządu terytorialnego. Z ankiet dowiedzieliśmy się, co myślą o nich politycy – mówi Dariusz Kraszewski z Fundacji Batorego, odpowiedzialny za opracowanie ankiet.

Analiza odpowiedzi wykazała, że partie dostrzegają problemy samorządu i chciałyby im zaradzić, aczkolwiek trudno mówić o zgodności poglądów w wielu kwestiach. Jednocześnie tak gorący temat jak likwidacja powiatów zyskał poparcie tylko jednego komitetu – Razem. W sferze nowego podziału administracyjnego kraju PiS zapowiedziało wprowadzenie dwóch nowych województw: warszawskiego i środkowopomorskiego. Nowoczesna postuluje mobilizowanie gmin do łączenia się, tworzenia związków i przejmowania zadań powiatów.

Za uzdrowieniem finansów samorządowych opowiedziały się wszystkie komitety. Generalnie były za zwiększeniem udziału w PIT, CIT i VAT. Jednak już w szczegółach pokazały różne drogi do tego celu. Na przykład PSL opowiedziało się za oddaniem samorządowi całego PIT. PO chce zastąpić część udziału w CIT udziałem w VAT. Zjednoczona Lewica zaproponowała zwiększenie udziału w PIT do 50,5 proc., zaś w CIT do 8,04 proc. i symboliczne wprowadzenie udziału w VAT. Jeśli w Sejmie znajdzie się Nowoczesna, to zwiększy decentralizację PIT oraz poszuka jeszcze innych źródeł finansowania. PiS zapowiedziało wyrównanie kosztów ponoszonych przez samorządy na wykonywanie zadań zleconych. Przeciwko zwiększeniu uprawnień w nakładaniu podatków lokalnych były tylko PO i PiS.

Na pytanie, czy należy zwiększyć zakres samorządności w sferze oświaty, twierdząco odpowiedziały wszystkie komitety. Ciekawie zabrzmiał postulat, aby to marszałkowie stali się płatnikami usług zdrowotnych. Spotkał się jednak ze sprzeciwem PO, PiS i PSL, podczas gdy pozostałe komitety go poparły.

Kolejna grupa pytań dotyczyła relacji między mieszkańcami a samorządem, np. uregulowania prawnego obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, konsultacji budżetu gminy czy budżetu partycypacyjnego. Wszystkie komitety zaakceptowały ten pomysł.

Na pytanie o okręgi jednomandatowe tylko PO wprowadziłaby je dla całego samorządu terytorialnego. Pozostałe komitety oceniły je negatywnie po ubiegłorocznych wyborach samorządowych.

Czy można poprawić relacje między organem stanowiącym a wykonawczym, ponieważ obecnie rady nie są partnerami dla wójta czy burmistrza? Czy zatem partie poprą wzmocnienie funkcji rady, np. poprzez przydzielenie jej budżetu lub zwiększenie roli komisji rewizyjnej? Tylko PO się temu sprzeciwiła. W sprawie ograniczenia kadencji w samorządzie PO i PSL nie chcą zmian, pozostałe komitety zaproponowały dwie kadencje. Obniżenie progów frekwencji w referendum popierają jedynie PiS i Razem.

Z odpowiedzi wynika, że politycy nie są zainteresowani reformą, lecz jedynie korektą przepisów prawa samorządowego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA