fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dla trybu usunięcia omyłki w akcie prawa miejscowego ważny jest moment jej powstania

Adobe Stock
Wojewoda prostuje, w formie obwieszczenia, rozbieżności pomiędzy oryginałem aktu prawnego, a tekstem tego aktu ogłoszonym w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Nie dotyczy to jednak błędów powstałych na wcześniejszych etapach tworzenia danego aktu.

- W tekście uchwały rady gminy, na etapie podjęcia uchwały, pojawił się błąd pisarski. Uchwała stanowiła akt prawa miejscowego i została ogłoszona z tym błędem w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Czy omyłka powstała przy podejmowaniu uchwały przez radę gminy może być sprostowana przez przewodniczącego rady, a po ogłoszeniu uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym przez wojewodę?

Nie.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad (art. 19 ust. 2 u.s.g.). W myśl art. 13 pkt  2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (dalej u.a.n.) akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W art. 17 ust. 1 u.a....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA