fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nadzorowi podlega działalność gminna, a nie organów gminy

123RF
Nadzór nad działalnością gminną jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem. Uchwały i zarządzenia z zakresu działalności gminnej podlegają nadzorowi także wtedy, gdy nie pochodzą od organów gminy.

W gminie utworzono osiedle, którego organem uchwałodawczym jest rada osiedla. Czy uchwały tej rady, podjęte w ramach kompetencji przekazanych jej przez radę gminy, trzeba przedkładać wojewodzie, w terminie 7 dni od dnia podjęcia?

Tak.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze (np. osiedla). W statucie jednostki pomocniczej określa się m.in. zadania organów tej jednostki oraz zakres zadań przekazywanych tej jednostce przez gminę (art. 35 ust. 3 pkt 3-4 u.s.g.). Organem uchwałodawczym w osiedlu jest rada, a organem wykonawczym – zarząd (art. 37 ust. 1-2 u.s.g.). W statucie osiedla można ustalić, że w osiedlu organem uchwałodawczym jest ogólne zebranie mieszkańców (art. 37 ust. 4 u.s.g.).

Czytaj także: Cała działalność gminny pod nadzorem

W myśl art. 85 u.s.g. nadzór nad działalnością gminną jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA