fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Uchwała rady gminy o programie stypendialnym dla uczniów i studentów

W programie stypendialnym dla studentów należy zapisać o jaką maksymalną kwotę dotacji można się ubiegać.

Rada gminy Krokowa utworzyła lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów z terenu gminy, jednak nie określiła maksymalnej wysokość pomocy materialnej. Z tego powodu uchwałę zakwestionował wojewoda pomorski. Zgonie z art. 173a ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego musi określić w uchwale: 1) rodzaj pomocy materialnej; 2) sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną; 3) sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznawana pomoc materialna; 4) maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student".

sygnatura akt: NK-III.4131. 83.2014.EZ

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA