fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gmina nie uwolni się od odpowiedzialności za brak wolnych miejsc w strefie parkowania - wyrok WSA

Fotorzepa / Radek Pasterski
O tym, czy zgłaszane przez dany podmiot roszczenie jest zasadne, władne są orzekać i rozstrzygać sądy powszechne.

Przypomniał o tym w niedawnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który rozpatrywał skargę prokuratury na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania niestrzeżonego.

Czytaj także:

Płatna strefa parkowania: opłata tylko za miejsca prawidłowo oznakowane

Zwrot za niewykorzystanie karty

Asesor prokuratury zakwestionował dwa zapisy. Pierwszy z nich przewidywał, iż w razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej lub zbycia albo utraty pojazdu przed końcem ważności tej karty, kwota za niewykorzystany okres ważności nie podlega zwrotowi, ani też nie jest wydawany duplikat dokumentu. W drugim zapisie wskazano, że parkowanie w strefie niezgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym lub w przypadku braku miejsc parkingowych, nie stanowi podstawy do roszczeń wobec zarządcy drogi.

Bez delegacji ustawowej

Zdaniem prokuratury oba zapisy wykraczały poza delegację ustawową wynikającą z ustawy o drogach publicznych. Regulacja d...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA