fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zwolnienia z czynszów najmu i dzierżawy dla organizacji pozarządowych

Fotorzepa, Robert Gardziński
Rada gminy może określić dowolnie krąg podmiotów wobec których zaniecha poboru czynszów najmu i dzierżawy za lokale wchodzące do zasobu gminnego.

- Przepisy antykryzysowe wprowadziły możliwość niepobierania opłat czynszowych za najem i dzierżawę lokali z zasobu gminnego m.in. od organizacji pozarządowych. Czy rada gminy może ograniczyć ww. preferencję do podmiotów które wykonują zadania z określonej sfery zadań gminy np. pomocy społecznej czy ochrony zdrowia?

Tak.

W art. 15jd ust. 1 pkt 2 tzw. tarczy 1.0 (ustawa z 2 marca 2020 r., patrz podstawa prawna) postanowiono, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o niepobieraniu czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie przypadających jednostce samorządu terytorialnego za okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 r. następujących po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia zgodnie z ust. 2 pkt 2 ww. ustawy (chodzi o zgłoszenie do organu wykonawczego odnośnie zamiaru skorzystania z ww. preferencji). Dotyczy to umów zawartych na okres co najmniej trzech miesięcy w odniesieniu do nieruc...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA