fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy gmina może udzielić sąsiedniej gminie pożyczki na sfinansowania jej zadania własnego

Fotorzepa / Andrzej Bogacz
Do wójta gminy zwrócił się wójt sąsiedniej gminy z prośbą o udzielenie pożyczki na zadanie własne w postaci remontu drogi gminnej. Droga ta przebiega przez obszar obu gmin a pożyczka ma dotyczyć fragmentu drogi na terenie gminy sąsiedniej. Czy można udzielić takiej pożyczki – pyta radny.

Analizę pytania warto poprzedzić przypomnieniem istoty umowy pożyczki. Pożyczka ma normatywną podstawę w art. 720 i następnych Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Z tych regulacji wynika m.in., że - przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Czytaj także:

O trybie udzielenia pożyczki decyduje wójt

Pożyczka jest typowym stosunkiem cywilnoprawnym, a co ciekawe, jej stronami mogą być także jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy. Świadczą o tym m.in. zapisy zawarte w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA