fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozbiórka dotyczy samowoli budowlanej i musi mieć uzasadnienie - wyrok WSA

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Organ administracji nie może pomijać skutków milczącego przyjęcia zgłoszenia zamiaru inwestycyjnego.

Zgłoszenie zamiaru budowy trzech budynków rekreacji indywidualnej w Zakopanem zostało milcząco przyjęte przez starostwo powiatowe jeszcze w 2018 r. Rok wcześniej weszły w życie przepisy k.p.a., regulujące formalnie instytucję milczącego załatwienia sprawy. Znajduje ona zastosowanie w przypadkach, gdy właściwy organ administracji nie wyda w określonym terminie decyzji lub postanowienia, kończących ostatecznie postępowanie administracyjne. Jak również wtedy, gdy nie wniesie sprzeciwu od zamiaru inwestycyjnego. Wówczas po upływie określonego terminu przyjmuje się, że sprawa została ostatecznie załatwiona zgodnie z wnioskiem petenta.

Zgłoszenie budowy trzech domków rekreacji indywidualnej nie spotkało się ze sprzeciwem ze strony starostwa powiatowego, pomimo że miejscowy plan dla obszaru Olsza nie przewidywał na tym terenie lokalizacji obiektów takiej kategorii. Również w trakcie kontroli w 2019 r. nie stwierdzono uchybień i nie wstrzymano robót. A w kwietniu 2...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA