fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stypendium za wybitne osiągnięcia nie tylko dla grzecznych sportowców - wyrok WSA

Adobe Stock
Przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu nie może być uzależnione od dobrego zachowania czy wyników w nauce.

To rada gminy decyduje o formie i zakresie pomocy dla uzdolnionych uczniów.

Nie może tego uprawnienia scedować na burmistrza. Takie jest sedno wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Sąd stwierdził więc nieważność części uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ruciane-Nida". Uzależniała ona wysokość stypendium od decyzji burmistrza, po uwzględnieniu liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków, skali osiągnięć uczniów oraz typu szkoły, do jakiej uczęszczają.

Czytaj też: Gminne stypendia sportowe: krąg uprawnionych zawarty jest w ustawie

Jednak z art. 90 ustawy o systemie oświaty jasno wynika, że do prerogatywy rady gminy należy ustalenie, czy pomoc w postaci stypendium będzie miała charakter pomocy rzeczowej czy też pieniężnej. To rada gminy ustala też jej zakres, czyli wysokość pomo...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA