fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prezes spółdzielni mieszkaniowej straci mandat radnego przez konflikt interesów - wyrok WSA

123RF
Naruszenie zakazu prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminnego nie jest uwarunkowane rodzajem czy przedmiotem działalności.

Wojewoda zarządzeniem zastępczym z 4 września 2019 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Andrzeja B. (imię fikcyjne). Powodem był fakt, iż radny pełni funkcję prezesa zarządu spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, która w listopadzie 2005 roku zawarła umowę dotyczącą wykonywania na rzecz gminy określonych czynności zarządu lokalami. Umowa ta obejmowała m.in. obsługę lokatorów w zakresie naliczania, przyjmowania i rozliczania czynszu najmu i innych opłat w zastępstwie gminy, prowadzenie dokumentacji czynszowej czy zawieranie umów podnajmu lokali. Gmina wypłaca z tego tytułu ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie.

Jak zaznaczono, umowa ta dotychczas nie wygasła ani nie została rozwiązana, co oznacza, że jej postanowienia obowiązywały również w dniu wyboru Andrzeja B. na radnego obecnej kadencji oraz po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia przez niego ślubowania.

Czytaj także:

Prezes Koła Gospodyń Wiejskich nie straci mandatu radnego -...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA