fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

RIO sprawdzają uchwały rad gmin ws. opłaty za wywóz śmieci

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Regionalne izby obrachunkowe zwracają uwagę na to czy rady gmin w prawidłowy sposób ustalają sposób obliczania wysokości opłaty stawki za wywóz śmieci. Wadliwe ustalenie sposobu obliczania takiego elementu może spowodować nieważność całej uchwały.

Rada gminy K. przyjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. W § 1 uchwały rada gminy zawarła przepis w którym dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1 (ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 2010 ze zm.; dalej: u.c.p.g). Następnie w jej § 2 rada gminy określiła wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ten sposób, że w stosunku do „gospodarstwa domowego" przypisano kwoty z przedziału od 21 zł do 209 zł w zależności od liczby zamieszkałych w nim osób. Kwota wzrastała proporcjonalnie do liczby osób w gospodarstwie domowym, jednak przyrost ten nie był rezultatem operacji przemnożenia liczby osób przez określoną w uchwale osobną stawkę. Podobny zabieg zastosowano przy określaniu stawek dla go...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA