fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Uzgodnienie zmian w statucie gminy powyżej 300 tys. mieszkańców

123RF
Zmiany w statucie gminy powyżej 300 000 mieszkańców trzeba uzgodnić z Prezesem Rady Ministrów. Uchwalenie zmian z pominięciem obowiązku uzgodnienia spowoduje ich nieważność.

- Gmina rozważa wprowadzenie zmian w swoim statucie. Z uwagi na liczbę mieszkańców gminy, wymaga to uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów. Czy także wojewoda będzie mógł zaingerować w projekt zmian w statucie gminy, na etapie jego uzgadniania z Prezesem Rady Ministrów?

Nie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) o ustroju gminy stanowi jej statut. Projekt statutu gminy powyżej 300 000 mieszkańców podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej (art. 3 ust. 2 u.s.g.). Uzgodnienia wymaga także wprowadzenie zmian w już uchwalonym statucie. Przyjmuje się, że w gminach, w których istnieje obowiązek omawianego uzgodnienia, rada gminy – uchwałą podejmowaną na podstawie art. 3 ust. 2 u.s.g. – przyjmuje najpierw projekt statutu. Jeżeli Prezes Rady Ministrów nie dokona uzgodnienia treści tego projektu w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, to – po upływie tego terminu – projekt uznaje się...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA