fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Na jakiej podstawie zaskarżyć dostęp do ewidencji gruntów? - wyrok WSA

Adobe Stock
Pismo starosty o odmowie uwzględnienia wniosku o udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz wydania wypisów z operatu ewidencyjnego zawierających takie dane jest aktem, na który przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Spadkobierca byłego właściciela jednej z warszawskich nieruchomości wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy o wydanie wypisu z rejestru gruntów i z rejestru budynków. Wypis miał dotyczyć działek będących własnością jego przodka. Organ nie uznał żądania strony i skierował do niej pismo w którym wyjaśnił motywy swojego działania. Prezydent jako podstawę prawną swojego działania wskazał art. 24 ust. 5 pkt 3 prawa geodezyjnego i kartograficznego. Nakłada ona wymóg posiadania interesu prawnego przez podmiot, który żąda udostępnienia takich danych.

Interes faktyczny czy prawny

W stanie faktycznym sprawy dane wnioskodawcy nie widniały w informatycznej bazie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla przedmiotowych nieruchomości. Tym samym organ skonkludował, że nie ma on interesu prawnego. Posiada jedynie interes faktyczny w postaci roszczenia odszkodowawczego wynikającego z przepisów prawa cywilnego. Wnioskodawca odpowiadając na pismo nie zgodził się z...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA