fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Nocny burmistrz nie zagości w Krakowie - wyrok WSA ws. uchwały rady miasta

Adobe Stock
Nocny burmistrz może i przydałby się w Krakowie, lecz rada miasta nie mogła zobowiązać prezydenta do jego powołania.

Nastąpiło to w odrębnej uchwale rady, ustalającej kierunki działania prezydenta miasta w zakresie powołania komisji nocnego burmistrza. Prezydent Krakowa miał podjąć „wszelkie możliwe, konieczne i prawnie dopuszczalne działania dążące do powołania stanowiska nocnego burmistrza. Przewodniczyłby on komisji złożonej z przedstawicieli różnych grup społecznych zainteresowanych tym, aby życie nocne w mieście funkcjonowało prawidłowo" – stwierdzała uchwała.

Określono też kompetencje oraz skład i zadania komisji. Instytucja nocnego burmistrza powinna być powołana najpóźniej do końca 2019 r., jeszcze przed sezonem turystycznym 2020 r.

Rada argumentowała, że instytucję nocnego burmistrza ma już kilkadziesiąt miast na świecie. Rosnący ruch turystyczny i zmiana modelu konsumpcji i rozrywki sprzyjają rozkwitowi nocnego życia, a co za tym idzie wywołaniu konfliktów społecznych. Obszarów do działania byłoby wiele: bezpieczeństwo, pijani, hałas, turyści, nocna komunikacja.

Dalekosiężne zamiary sprowadził na ziemię wojewoda małopolski, który rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa.

Według opinii wojewody rada nie miała wystarczającej podstawy prawnej do podjęcia uchwały, która w sposób nieuprawniony narzucała prezydentowi miasta określony sposób działania.

To wojewoda dokonał niezgodnej z prawem ingerencji w samodzielność gminy miejskiej Kraków oraz jej organów, w zastrzeżone ustawą zadania publiczne – zarzucił prezydent Krakowa w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Wojewoda odpowiedział natomiast na skargę, iż to, że „instytucję nocnego burmistrza ma już kilkadziesiąt miast na świecie", nie uprawnia Rady do konstruowania takiego tworu, skoro nie przewiduje tego żaden przepis prawa.

WSA zgodził się z wojewodą i oddalił skargę. Uznał, że Rada Miasta Krakowa przekroczyła swoje uprawnienia, wydając prezydentowi miasta wiążące polecenia i zobowiązując go do konkretnych działań.

W ocenie WSA uchwała kierunkowa rady mogła zawierać wyłącznie wytyczne lub zalecenia dla prezydenta Krakowa. Nie mogła natomiast zobowiązywać go do określonych konkretnych działań. Nie ma do tego podstawy prawnej.

Prezydent Krakowa nie wniósł skargi kasacyjnej od tego wyroku. Z Urzędu Miasta Krakowa otrzymaliśmy informację, że decyzję o dalszych krokach, związanych z uchwałą, podejmie przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Niezależnie od tego prezydent podejmuje działania skoncentrowane na zminimalizowaniu uciążliwości związanych z nocnym życiem miasta. Nie tracą one bowiem na aktualności.

Sygnatura akt: III SA/Kr 1002/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA