fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jakie są przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

AdobeStock
Decyzja jest wydana bez podstawy prawnej w sytuacji, gdy brak jest podstawy do rozstrzygnięcia sprawy w drodze decyzji. Do stwierdzenia nieważności decyzji nie wystarcza powołanie się przez organ na niewłaściwe przepisy.

- Organ powołał się w decyzji na już nieobowiązujące przepisy. Aktualne przepisy regulują jednak tę problematykę w taki sam sposób. Czy w tym przypadku istnieje przesłanka do stwierdzenia nieważności decyzji?

Nie.

Zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) nieważność decyzji stwierdza się m.in. wówczas, gdy została ona wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze – ten organ (art. 157 § 1 k.p.a.).

Czytaj także: Jakie są skutki wydania ustnej decyzji administracyjnej?

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu (art. 157 § 2 k.p.a.). „Wydanie decyzji bez podstawy prawnej" jest odrębną przesłanką stwierdzenia nieważności od „rażącego naruszenia prawa". W orzecznictwie zwraca się uwagę, że wydanie dec...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA