fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zawieszenie postępowania ws. wydania decyzji ?o warunkach zabudowy

Adobe Stock
Zawieszenie postępowania dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy jest uzasadnione podjęciem prac planistycznych, gdy istnieje prawdopodobieństwo jej sprzeczności z ustaleniami projektowanego planu miejscowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako najistotniejszy akt planistyczny na terenie danej gminy i jednocześnie akt prawa miejscowego, służy przede wszystkim ustaleniu przeznaczenia terenu, określeniu sposobów zagospodarowania i warunków jego zabudowy, jak i rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego. Bez wątpienia odgrywa także istotną rolę w kształtowaniu sposobu wykonywania prawa własności, wskazując jego granice.

Decyzja o warunkach zabudowy

Brak obowiązującego planu miejscowego dla danego obszaru nie niweczy mimo wszystko możliwości jego zagospodarowania. W świetle bowiem art. 4 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: ustawa), lokalizacja danej inwestycji może nastąpić m.in. w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Realizacja obiektu budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych, czy też nawet dokonanie zmiany samego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, powinno być wówczas poprzed...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA