fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy można przesłuchać stronę postępowania administracyjnego?

Adobe Stock
Przesłuchanie strony prowadzone na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego ma charakter „posiłkowy". Można je zastosować, jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy przesłanki.

Postępowanie dowodowe na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) i ordynacji podatkowej (o.p.) jest w dużym stopniu odformalizowane. Na organach administracji publicznej spoczywają jednak istotne obowiązki związane z dokumentowaniem czynności przeprowadzanych w sprawie. Przesłuchanie strony jest środkiem dowodowym, które musi zostać utrwalone w specjalny sposób.

Prawda obiektywna

Ogólne postępowanie administracyjne i postępowanie podatkowe oparte są na zasadzie prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.; art. 122 o.p.). Jej konsekwencją jest konieczność orzekania w oparciu o fakty i okoliczności udowodnione. W nowszym orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że organy administracji publicznej powinny posługiwać się metodą „bezpośredniości". Zakłada ona, że w trakcie załatwiania sprawy organ powinien bezpośrednio zetknąć się z materiałem, który miał bezpośrednią styczność z weryfikowaną okolicznością (zob. wyrok WSA w Gliwicach z 9 kwietni...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA