fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Naruszenia przepisów dotyczących doręczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Adobe Stock
Naruszenia przepisów dotyczących doręczeń muszą być rozważane w odniesieniu do możliwości dochodzenia przez stronę jej praw.

Strony i ich pełnomocnicy w postępowaniach podatkowych coraz częściej preferują elektroniczny sposób doręczenia od tradycyjnego. Niekiedy pojawia się wręcz obowiązek doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W praktyce działania organów administracji podatkowej zdarza się jednak, że mimo złożenia przez stronę odpowiedniego wniosku doręczenie następuje za pomocą operatora pocztowego. NSA ocenił niedawno istotność takiego naruszenia prawa.

Sprawa dotyczyła podatku od nieruchomości. Spółka będąca podatnikiem w sprawie złożyła terminie deklaracje podatkowe. Z ich treści wynikało, że część budynków położonych na jednej z nieruchomości będącej przedmiotem opodatkowania powinna zostać zwolniona z podatku. Wójt po analizie deklaracji podjął wątpliwości co do zasadności takiego zwolnienia. Stąd wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości. Stan faktyczny sprawy był skomplikowany. Wójt przeprowadził zatem o...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA