fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy urzędnik może zaskarżyć zmianę w regulaminie wynagradzania

123RF
Sądy administracyjne orzekają w sprawach skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej. Skarga na akt, który nie ma takiego charakteru, podlega odrzuceniu.

- Pracownik urzędu gminy chce zaskarżyć zmianę w regulaminie wynagradzania, polegającą na obniżeniu maksymalnego poziomu wynagrodzenia, do sądu administracyjnego. Czy przysługuje mu takie uprawnienie?

Nie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej u.p.s.) pracodawca w regulaminie wynagradzania określa, dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: wymagania kwalifikacyjne oraz szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego. W myśl art. 39 ust. 2 u.p.s. w regulaminie wynagradzania można określić również: warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa, a także warunki i sposób przyznawania dodatków: funkcyjnego i specjalnego (z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań) oraz innych dodatków. Regulacje te uzupełnia art. 39 ust. 3 u.p.s., zgodnie z którym wójt (burmistrz, prezydent miasta), s...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA