fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Czy urzędnik służy cywilnej zawsze musi zgodzić się na przeniesienie

www.sxc.hu
Dyrektor generalny zwrócił się do urzędnika sc z propozycją przeniesienia go do innego urzędu. Tłumaczył, że robi to na prośbę kolegi z tego urzędu, w którym brakuje pracowników o posiadanych przez urzędnika kwalifikacjach. Czy jeśli nie przyjmie on tej propozycji, poniesie z tego powodu jakieś sankcje?

Nie. Zgodnie z art. 64 ustawy o służbie cywilnej przeniesienie urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby cywilnej do innego urzędu, także w innej miejscowości, na jego wniosek lub za jego zgodą, może nastąpić w każdym czasie.

Jak widać z powyższego, aby miejsce pracy urzędnika mogło się w tym trybie zmienić musi on wyrazić zgodę na swoje przeniesienie. Oczywiście przed podjęciem decyzji urzędnik sc powinien wiedzieć, na co się decyduje: znać urząd, do którego ma być przeniesiony oraz swoje nowe stanowisko pracy. W związku z tym, że przepisy nie określają, w jakiej formie zgoda taka powinna być wyrażona dopuszczalna jest każda forma. Jej wyrażenie przez członka korpusu sc nie może jednak budzić wątpliwości, dlatego zaleca się skorzystanie w tym przypadku z formy pisemnej.

Urzędnika sc, do którego dyrektor generalny zwrócił się z taką ofertą może, zatem ją przyjąć, a wtedy jego przeniesienia dokonuje dyrektor generalny urzędu, w którym ma być on zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem generalnym urzędu, w którym dotychczas pracuje. Może też odmówić. I z tego tytułu nie mogą go spotkać żadne negatywne konsekwencje.

Zgodnie z ustawą o sc, tylko odmowa wykonania decyzji w sprawie przeniesienia, o którym mowa w art. 62 i 63 (czyli w drodze jednostronnych decyzji dyrektora generalnego urzędu albo szefa sc) lub niepodjęcie pracy w urzędzie, do którego urzędnik został przeniesiony przez szefa sc w trybie art. 66 usc (czyli z powodu likwidacji lub reorganizacji urzędu) skutkuje wygaśnięciem jego stosunku pracy.

—Małgorzata Jankowska

podstawa prawna: Art. 62-64, art.66, art.70 pkt 7, art. 71 ust.1 pkt 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1345 ze zm)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA