fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy wzruszenie decyzji administracyjnej wpływa automatycznie na decyzję od niej zależną?

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
W sprawie zakończonej ostateczną decyzją wznawia się postępowanie, jeżeli ta decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone. Wznowienie może nastąpić dopiero po uchyleniu tej innej decyzji lub orzeczenia.

- Strona ubiega się stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w jej sprawie. Na podstawie tej decyzji została wydana inna decyzja. Czy, dla uzyskania wznowienia postępowania w sprawie zakończonej tą inną decyzją, wystarczy samo prowadzenie postępowania w celu stwierdzenia nieważności pierwszej decyzji?

Nie.

Zgodnie z art. 145 § 1 pkt 8 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) w sprawie zakończonej ostateczną decyzją wznawia się postępowanie, jeżeli ta decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione. Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony (art. 147 k.p.a.). Podanie o wznowienie wnosi się do organu, który wydał w sprawie decyzję w I instancji, w terminie miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia (art. 148 § 1 k.p.a.).

Czytaj też: Czy wyeliminowanie pierwotnej decyzji administracyjn...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA