fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Samorządowcy liczą czas według własnych reguł

123RF
Dla wielu radnych określenie „rok kalendarzowy" jest równoznaczne z pojęciem „rok". To nieuprawniona modyfikacja – twierdzą wojewodowie. I kwestionują gminne uchwały.

Możemy się o tym przekonać, studiując m.in. uchwałę Rady Miasta Krosno Odrzańskie. Zdaniem wojewody zastosowanie określenia „rok kalendarzowy" ma niekorzystne znaczenie dla płatników. Niewłaściwe sformułowanie w uchwale stanowi zatem podstawę do jej zakwestionowania – stwierdził wojewoda.

Rada Miasta Krosno Odrzańskie, podejmując uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczania w nim urządzeń infrastrukturalnych, np. telekomunikacyjnych, zapisała jako okres rozliczeniowy termin „rok kalendarzowy". W § 3 ust. 3 uchwały radni zdecydowali, że opłaty za zajęcie pasa drogowego obejmują pełny rok kalendarzowy.

W ust. 4 uznali zaś, że „za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych". Ustęp ten stoi w sprzeczności z ust. 3, ale nie to jest najważniejsze. Liczy się rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Wynika z niego, że należy unieważnić § 3 uchwały w związku z użyciem pojęcia „rok kalendarzowy".

Wojewoda uznał, że radni bezprawnie zmodyfikowali § 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, w której jest mowa o „roku", a nie „roku kalendarzowym". To istotna różnica, ponieważ przez pojęcie „rok" należy rozumieć okres 12 miesięcy liczonych od dowolnego momentu. W przypadku „roku kalendarzowego" opłata powinna obowiązywać za cały rok, bez względu na moment umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

Takie rozumienie pojęcia „rok" użytego w ustawie odrzucił m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (II/SA/Go793/10), a także w Szczecinie (II SA/Sz 390/16).

Wydaje się, że radni Krosna Odrzańskiego, po otrzymaniu rozstrzygnięcia wojewody lubuskiego zrozumieli, na czym polega błąd, ponieważ nie skorzystali z prawa do odwołania się do sądu. Ale błędu tego nie naprawili w uchwale.

Jak powiedział Przemysław Nitschka, naczelnik wydziału rozwoju, inwestycji i planowania przestrzennego, po unieważnieniu § 3 uchwały samorząd zastosował się wprost do ustawy przy obliczania rocznych stawek opłat.

Czy jednak uchwalone wcześniej stawki będzie można zastosować, skoro § 3 uchwały został unieważniony?

Artykuł 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych odwołuje się do upoważnienia ustawowego, czyli konieczności podjęcia uchwały, w której te stawki zostaną określone. Jednak Rada Krosna Odrzańskiego nie podjęła nowej uchwały, nie znowelizowała też zaskarżonego paragrafu.

– Rada powinna wybrać jedno z rozwiązań, czyli poddać pod głosowanie nową uchwałę lub poprawić § 3 i znowelizować poprzednią – mówi Mateusz Karciarz z Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners. Dodaje, że pojęcia roku kalendarzowego bywa dość często stosowane w uchwałach jednostek samorządowych, co nie świadczy dobrze o świadomości prawnej samorządowców.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA