fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Najczęstsze błędy w formułowaniu kar umownych

123RF
Niewłaściwy zapis dotyczący kary umownej może uniemożliwić wierzycielowi jej dochodzenie, a dłużnikowi pozwolić uniknąć konsekwencji.

Zgodnie z zasadami prawa cywilnego niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego wiąże się z odpowiedzialnością za wyrządzoną z tego tytułu przez kontrahenta szkodę. Problemem po stronie poszkodowanych jest jednak konieczność wykazywania wysokości powstałej szkody przed sądem, co w wielu wypadkach może nie być łatwe i wymaga zaangażowania znacznego nakładu sił i środków. Dlatego też przedsiębiorcy w zawieranych przez siebie umowach często korzystają z możliwości jakich dają im kary umowne. Polegają one na zastrzeżeniu, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę z góry oznaczonej sumy, należnej bez względu na wysokość zaistniałej szkody.

Formułując karę umowną przedsiębiorca nie posiadający odpowiedniego w tym zakresie doświadczenia i wiedzy prawnej łatwo jednak może popełnić błąd. Konsekwencją jest zwykle możliwość uchylenia się od płatności...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA