fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadośćuczynienie od dentysty za wyrwanie zdrowego zęba

Adobe Stock
- Dentysta pracujący w poradni stomatologicznej pomyłkowo wyrwał mi zdrowy ząb, nie ten który powinien. Od kogo mogę domagać się odszkodowania? Czy odszkodowanie pokryje koszty wstawienia implantu w miejsce niewłaściwie wyrwanego zęba – pyta pani Joanna.

Naprawienia szkody można dochodzić od podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z którym pacjent zawarł umowę na świadczenie zdrowotne. Podstawę roszczenia stanowi art. 471 (odpowiedzialność kontraktowa) lub art. 444 w zw. z art. 415 k.c. (odpowiedzialność deliktowa). Podmiot ten ponosi odpowiedzialność zarówno za lekarza zatrudnionego w ramach stosunku pracy (na zasadzie art. 120 k.p.), jak i za tego, który jest jego podwykonawcą w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej (art. 474 k.c). Jeżeli wykonujący zabieg dentysta nie działał w ramach stosunku pracy lecz był samodzielnym podmiotem wykonującym działalność leczniczą, może ponosić odpowiedzialność deliktową. Ponieważ podmioty lecznicze objęte są ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej (na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), roszczenie można skierować bezpośrednio do ubezpieczyciela podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dane o numerze polisy i ubezpieczy...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA