fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podleganie ustawie kominowej pozbawia prawa do trzynastki

AdobeStock
Tylko niektórym osobom objętym ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi może (nie musi) być przyznana nagroda roczna. Taką nagrodę przyznaje się w zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań.

- Pracownik zatrudniony na kierowniczym stanowisku i objęty w związku z tym ustawą kominową jest zdania, że przepisy tej ustawy nie pozbawiają go prawa do trzynastki. Czy jego stanowisko jest słuszne?

Nie.

W wyroku Sądu Najwyższego z 16 marca 2005 r. (I PK 199/04, OSNP 2005/22/351) zwrócono uwagę, że do pracowników podlegających przepisom ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej ustawa kominowa) nie ma zastosowania ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej ustawa o trzynastkach). Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy kominowej osobom zajmującym określone w niej stanowiska kierownicze w sferze publicznej przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne.

Wyjątki od tej zasady ustala sama ustawa kominowa, wskazując w art. 5 ust. 2 i 3, że niektórym kategoriom osób mogą być przyznane także świadczenia dodatkowe oraz nagroda roczna. Rozwiązanie to ma bezwzględnie obowiązujący charakte...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA