fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

TURYSTYKA Trendy

Rząd przedłużył pomoc z tarczy branżowej. Są turystyczne PKD

Fot. KPRM
Rząd przyjął rozporządzenie przedłużające pomoc dla firm z tzw. tarczy branżowej na luty. Tym razem będą mogli z niej skorzystać także przedsiębiorcy, którzy wykażą spadek przychodów w stosunku do września 2020 roku. Wszyscy będą mogli także ubiegać się o postojowe, niezależnie od tego, czy dostali je wcześniej.

Jak informuje w komunikacie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, rozporządzenie przewiduje cztery formy pomocy:

  • zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. oraz styczeń i luty 2021 r.; dokładny okres zwolnienia uzależniony jest od branży, w której działa dany przedsiębiorca,
  • dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • postojowe,
  • dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców; dotacja będzie mogła być udzielona maksymalnie dwukrotnie lub trzykrotnie, w zależności od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej, którą wykonuje dany przedsiębiorca.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby skorzystać z pomocy? Jest ona przeznaczona dla „tych branż polskiej gospodarki, które są obecnie najbardziej dotknięte skutkami kolejnej fali pandemii koronawirusa”. Komunikat nie podaje jednak kodów PKD działalności gospodarczej, które objęte są pomocą.

Głównymi warunkami skorzystania z instrumentów wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonej określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r. oraz wykazanie spadku przychodów o co najmniej 40 proc. w odpowiednich okresach porównawczych.

Rząd zdecydował w nowym rozporządzeniu o:

  • wprowadzeniu dodatkowego okresu, w stosunku do którego możliwe będzie wykazanie spadku przychodów – osoby składające wnioski mogły odnieść się już nie tylko do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy czy analogicznego miesiąca roku poprzedniego, ale także do września 2020 r.,
  • możliwości uzyskania świadczenia postojowego bez względu na fakt pobrania tego rodzaju wsparcia w przeszłości.

„Celem rozporządzenia, jak również poprzednich tzw. tarcz antykryzysowych jest ochrona przedsiębiorców przed następstwami pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych w jej wyniku obostrzeń sanitarnych, co przełoży się w sposób bezpośredni na zwiększenie stabilności makroekonomicznej państwa. Takie działanie wpływa na relacje gospodarcze państw w Unii Europejskiej, jak również na arenie międzynarodowej w perspektywie postpandemicznej”.

– To dodatkowe formy wsparcia dla przedsiębiorców, którzy najdotkliwiej odczuwają skutki pandemii koronawirusa – mówi, cytowany w komunikacie wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin.

Jak czytamy w komunikacie, w sumie państwo przeznaczyło na pomoc w pandemii już 190 miliardów złotych.

 

Źródło: turystyka.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA