fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

TURYSTYKA Hotele

Branża turystyczna: Mamy pomysł, jak otwierać hotele

Fot. materiały prasowe
Jeśli nowe zasady sanitarne, dotyczące korzystania z obiektów noclegowych powstaną bez uwzględnienia warunków ekonomicznych, operacyjnych i specyfiki działania tych miejsc, może dojść do tego, że faktycznie nie zostaną one otwarte – pisze Zespół Kryzysowy branży turystycznej.

Zespół Kryzysowy, który powstał 9 marca jako reprezentacja całej branży turystycznej, rozesłał do mediów stanowisko, w którym przedstawia postulaty hotelarzy w sprawie warunków koniecznych, aby zapowiadana przez rząd w programie odmrażania gospodarki możliwość otwierania hoteli mogła być zrealizowana.

– Nadal nie wiemy, kiedy będzie można otwierać obiekty noclegowe, ani jakimi to będzie obwarowane warunkami – mówi Łukasz Adamowicz z Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel i jednocześnie. – Wiemy natomiast, że pracuje nad tym Ministerstwo Rozwoju. Przekazywaliśmy ministerstwu – i jako sztab 31 organizacji branżowych i osobno, w imieniu poszczególnych samorządów hotelarskich – swoje postulaty. Poszczególne organizacje, sieci, a nawet pojedyncze obiekty ogłaszały też własne instrukcje lub zestawy dobrych praktyk, mających chronić gości przed zarażeniem. Dlatego postanowiliśmy usiąść jeszcze wspólnie i spisać w punktach najważniejsze zasady i warunki, bez spełnienia których może okazać się, że hotele po formalnym odmrożeniu nie będą jednak mogły działać.

– To jest zbiór wyważonych, dających się wykonać i uzasadnionych ekonomicznie założeń, pokazujących, jak sama branża wyobraża sobie funkcjonowanie swoich obiektów w okresie cofania się epidemii – wyjaśnia Adamowicz.

Dokument dzieli się na trzy części – w pierwszej zebrano „procedury zapobiegawcze”, jak na przykład mierzenie gościom temperatury lub wprowadzenie obowiązkowego składania oświadczenia „dotyczącego stanu zdrowia”.

Druga część jest poświęcona zapewnieniu bezpieczeństwa (w kontekście koronawirusa) w zachowaniu gości i personelu. W tym wypadku chodzi na przykład o określenie, jak wydawać posiłki w restauracji, jak zapobiec zbytniemu zbliżaniu się gości do siebie czy, że powinien być wydany „bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób, które nie są w nim zakwaterowane”. Ostatni punkt wytycznych zakłada stworzenie procedur na wypadek wykrycia wirusa w danym obiekcie.

Przytaczamy dokument w całości (pisownia oryginalna)

Rekomendowane wytyczne do otwierania i dalszego funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w związku z ogłoszeniem ich otwarcia w drugim etapie „luzowania” w trakcie epidemii COVID-19

Ponowne otwarcie hoteli ma istotne gospodarcze jak i społeczne uzasadnienie. Kluczem jest ochrona miliona miejsc pracy i trudno odnawialnych aktywów infrastruktury turystycznej jakimi są hotele, pensjonaty, czy inne obiekty świadczące usługi zakwaterowania.

Trwają prace, zarówno po stronie hotelarzy jak i instytucji państwowych nad stworzeniem i wdrożeniem norm tworzących „nowy ład hotelowy”, zapewniający bezpieczeństwo Gości, Pracowników i Partnerów w naszych obiektach.
Powinny zatem zostać opracowane w sposób wspólny wytyczne dla interesariuszy branży hotelarskiej mające na celu pomoc w przestrzeganiu odpowiednich norm bezpieczeństwa. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż nowe wytyczne nie mogą stać się barierą finansową i organizacyjną uniemożliwiającą funkcjonowanie obiektu.

Wprowadzenie nowych protokołów bez uwzględnienia uwarunkowań ekonomicznych, operacyjnych oraz specyfiki działalności obiektów może doprowadzić do NIE otwarcia obiektów czyli w praktyce, do braku zniesienia „zakazu działalności ‘’ hoteli/obiektów/pensjonatów.

Nie można wyobrazić sobie turystyki krajowej bez hoteli/obiektów/pensjonatów

Nie można wyobrazić sobie nawet w średnim okresie działalności obiektów bez bezpiecznego ale i szybkiego otwarcia: transportu, turystyki zorganizowanej, turystyki przyjazdowej i wyjazdów MICE (spotkań firmowych)

Wytyczne powinny zatem motywować przedsiębiorców hotelarzy do bezpiecznego i jak najszybszego ponownego otwarcia obiektów.

Proponujemy zatem intensyfikacje wspólnych działań branży, jak i instytucji publicznych mających na celu stworzenie i wdrożenie nowych wytycznych dla działalności hotelowej.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

I I. Procedury zapobiegawcze

• badanie temperatury i wprowadzenie oświadczenia dla gości dot. stanu zdrowia (pod rygorem braku możliwości zakwaterowania w przypadku odmowy);
• obowiązek informowania pracowników i gości odnośnie najważniejszych postanowień protokołu sanitarnego obiektu;
• wprowadzenie zasad bezpieczeństwa do regulaminu obiektu;
• ograniczenie do minimum czasu przebywania gości w obszarze recepcyjnym.

I II. Zapewnienie bezpiecznych odległości pomiędzy pracownikami obiektu, gośćmi oraz zapewnienie środków higieny dla gości i obsługi oraz sposoby dezynfekcji

• przyjęcia gości w liczbie dwóch osób na pokój – zmniejsza to liczbę gości w hotelu (także korzystających z powierzchni wspólnych);
• bezpieczne ale i też w miarę komfortowe wydawanie posiłków w restauracji tylko dla gości obiektu. To jeden z kluczowych czynników decyzji zakupowych klientów (niezbędny w czasie kiedy samodzielne restauracje pozostają zamknięte) – proponujemy ograniczenie liczby osób w restauracji o połowę, przy zachowaniu zasad dystansowania społecznego i reżimu sanitarnego wydawania posiłków (rezygnacja z bufetu);
• uruchomienia sal konferencyjnych w reżimie obiektów sakralnych (obecnie 1 osoba na 15m2) – rozwiązania przyjęte dla spotkań religijnych mimo że bardzo rygorystyczne umożliwi pracę nad odbudową popytu ze strony klientów grupowych
• możliwość wynajmu elementów infrastruktury obiektu na wyłączność dla osób wspólnie zakwaterowanych (np. sauna, siłownia) – każdorazowa dezynfekcja po użyciu
• dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk powinny być dostępne dla gości na terenie hotelu, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, wind, punktów;
• konieczność dostosowania działalności obiektów do wytycznych sanitarnych np. dezynfekcja, ozonowanie pokoi, wietrzenie obiektu;
• bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób, które nie są w nim zakwaterowane (zakaz „odwiedzin” podobnie jak to ma miejsce aktualnie w szpitalach);
• sprzątanie pokoi i powierzchni wspólnych zgodnie z reżimem szpitalnym;
• obowiązek zapewnienia środków ochrony osobistej pracownikom oraz taki sam obowiązek po stronie dostawców (maseczki, przyłbice itp.)
• obowiązek dezynfekcji sprzętów udostępnionych gościom jak np. sprzęt sportowy (rower, kajak itp.);

I III. Procedury dot. postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19 na terenie obiektu:
• ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w obiekcie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego;
• szczególna dezynfekcja przestrzeni, w której przebywał zakażony gość / pracownik / dostawca.

Branżowy Sztab Kryzysowy
1. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR – Paweł Tyszkiewicz
2. Klub Agencji Eventowych SAR – Mariusz Nowak
3. IAA Polska – Jerzy Minorczyk
4. Stowarzyszenie Branży Eventowej – Marta Chmielewska
5. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – Olga Krzemińska – Zasadzka, Łukasz Adamowicz
6. Meeting Professionals International Poland Chapter – Monika Dymacz Kaczmarczyk
7. SITE Polska – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland – Grażyna Grot – Duziak
8. Polska Izba Przemysłu Targowego – Przemysław Trawa/ Beata Kozyra
9. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – Katarzyna Cioch
10. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce – JJ Singh
11. Polska Izba Turystyki – Paweł Niewiadomski
12. Polski Związek Organizatorów Turystyki – Sławomir Szulc
13. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych – Marcin Wujec
14. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – Ireneusz Węgłowski
15. Warszawska Organizacja Turystyczna – Barbara Tutak, Mateusz Czerwiński
16. Łódzka Organizacja Turystyczna – Tomasz Koralewski
17. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych – Rafał Jańczuk
18. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – Mikołaj Ziółkowski
19. Polska Izba Turystyki Młodzieżowej – Krzysztof Męziński
20. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Jerzy Kapłon
21. Izba Turystyki RP – Marek Ciechanowski
22. Polska Izba Hotelarstwa – Marek Łuczyński
23. Krakowska Izba Turystyki – Piotr Laskowski
24. Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Artur Matiaszczyk
25. Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych- Piotr Zubrzycki
26. Turystyka incoming – Andrzej Hulewicz
27. Harmony Polish Hotels – Elżbieta Lando
28. Polska Izba Techniki Estradowej – Grzegorz Łapczyński
29. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – Marcin Herra
30. Polska Izba Artykułów Promocyjnych – Edyta Lisowska
31. Polski Holding Hotelowy – Paulina Mazurkiewicz Kurek

Źródło: turystyka.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA