fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sylwetki

European Lotteries Arjan van't Veer: Nowe technologie cyfrowe i CSR

European Lotteries
Legalni operatorzy i regulatorzy rynków muszą działać razem, by zwalczać przestępczość, zwłaszcza związaną z hazardem w sieci – mówi sekretarz generalny European Lotteries Arjan van't Veer.

Rz: Czy nowe technologie, które umożliwiają przepływ klientów do nowych kanałów dystrybucji, oraz rosnący czarny rynek zmienią loterie?

Arjan van't Veer: Istnieją technologie, takie jak internet, dzięki którym udział w loterii jest prostszy i wygodniejszy. Operatorzy loteryjni z kolei mogą w sposób odpowiedzialny tworzyć gry bardziej atrakcyjne, wręcz spersonalizowane, a także ułatwić dostęp do informacji o zasadach gier, losowaniach, wynikach (np. dzięki użyciu chatów i chat botów).

Sięgając po nowe, ale sprawdzone technologie, legalni operatorzy przez lata rozwijali gry, oferując nowe kanały sprzedaży i płatności. Ten postęp odbywa się z pożytkiem dla społeczeństwa. Jednak zazwyczaj to nielegalni operatorzy przodują w obszarze wdrażania nowinek technicznych. Dzieje się tak z powodu konieczności utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa i integralności systemu przez legalne loterie. Nikt nie chciałby kupować losu w systemie, który nie jest bezpieczny.

Nowe technologie mają też słabe strony. Problemem są podmioty, które wykorzystują nowe technologie do omijania istniejących ram prawnych oraz wciągania klientów w grę wykraczającą poza ich chęci i możliwości. Kolejnym wyzwaniem jest zniesienie istniejących granic. Każdy może grać online na serwisach zarejestrowanych w rajach podatkowych, które unikają tym samym podatków i dopłat obowiązujących w większości krajów. Naruszenia własności intelektualnej także są częstym zdarzeniem i w takich sytuacjach powinny reagować władze.

Legalni operatorzy i regulatorzy rynków muszą działać razem, by zwalczać przestępczość online, zwłaszcza związaną z hazardem w sieci.

Big Data jest wielką szansą dla wielu przemysłów. Czy jest nią także dla loterii?

Wiedza o klientach jest bardzo ważna dla legalnych operatorów loterii, ponieważ pozwala im zapobiegać negatywnym zjawiskom związanym z grą, np. nie dopuścić do gry nieletnich. Jednocześnie dane pozwalają zaoferować określonym graczom rozrywkę dostosowaną do ich potrzeb. Wielu członków European Lotteries intensywnie pracuje nad coraz lepszym poznaniem swoich klientów. W tym miejscu pojawia się kwestia ochrony danych osobowych oraz prywatności, ale nasi członkowie traktują ten aspekt z największą powagą.

Czy prawo zmienia się wystarczająco szybko, aby pozyskiwać klientów i chronić rynek przed nielegalną konkurencją?

Przepisy w tym obszarze zawsze będą, że tak powiem, staromodne, jako że trudno formułować prawo, które uwzględniałoby możliwości, jakie przyjdą wraz z rozwojem technologii. Z jednej strony regulatorzy rynku powinni uważnie przyglądać się tej ewolucji i być gotowymi na szybką reakcję na pojawiające się nowe możliwości, z drugiej zaś ważne jest, by pilnowali przestrzegania prawa w obszarach, w których jest to możliwe. Także w sferze nowych technologii oraz nielegalnych gier.

Jakie jest ekonomiczne znaczenie loterii dla gospodarek państw UE?

European Lotteries zrzesza 70 legalnych operatorów loteryjnych z całej Europy. Oferują oni bezpieczne, zgodne z prawem gry i zakłady wzajemne. Łącznie członkowie EL przynoszą 20 mld euro do budżetu państw na sport, kulturę, edukację i wiele innych pożytecznych celów. Dzięki temu wsparciu młodzież ma dostęp do klubów sportowych, profesjonalni sportowcy mogą uczestniczyć w igrzyskach olimpijskich. Z pieniędzy pochodzących od operatorów loteryjnych finansowane jest także szkolnictwo oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

Trzeba również podkreślić, że operatorzy loterii zatrudniają w sieci sprzedaży wiele osób, co również przekłada się na dobrobyt lokalnych społeczności. Nie zapominajmy wreszcie o szczęśliwcach, którzy wygrali – oni również przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego.

Jakie jest społeczne znaczenie loterii?

Operatorzy loterii odgrywają znaczną rolę w społeczeństwie. Przede wszystkim oferują podlegające regulacjom gry, ale biorą także udział w innych działaniach. Są sponsorami imprez, drużyn oraz wydarzeń o znaczeniu lokalnym i ogólnokrajowym. Poza tym wielu operatorów loterii, często przy wsparciu EL, aktywnie uczestniczy w unijnych dyskusjach dotyczących ustawiania wyników meczów, przestrzegania prawa w sporcie oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Jak polski rynek wypada na tle Europy?

Polski rynek gier jest porównywalny do rynków wielu krajów Europy. Polski rząd reguluje rynek, dopuszczając kilku operatorów spełniających wymagania prawne. Od niedawna w Polsce legalna jest gra online. W ten sposób Polska znalazła się w gronie europejskich państw, które uregulowały te kwestie, chroniąc w ten sposób interesy graczy.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA