fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Surowce i Chemia

Grupa Azoty przeszacuje aktywa w Senegalu

Bloomberg
W związku z potwierdzeniem przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości złoża fosforytów na obszarze koncesji Kebemer postanowiono przeprowadzić test na jego utratę.

Zakłady Chemiczne Police należące do Grupy Azoty poinformowały o zajściu istotnych zmian kluczowych parametrów będących podstawą wyceny złoża fosforytów na obszarze koncesji poszukiwawczej Kebemer w Senegalu. Podmiotem do którego bezpośrednio należy koncesja jest zależna firma African Investment Group. W związku z potwierdzeniem przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości aktywów w tym podmiocie postanowiono przeprowadzić test na ich utratę. Chemiczny koncern nie podaje ile mogą potrwać testy. Przekazuje jednie, że o ich wynikach poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

W połowie października koncern podjął decyzję o tzw. spisaniu w koszty zapasów fosforytów znajdujących się na obszarze innej senegalskiej koncesji Lam Lam na 5,4 mln zł ze względu na brak wartości handlowej tego produktu. Wówczas dokonano też odpisu nakładów na poszukiwanie i ocenę złóż Lam Lam w kwocie 10,6 mln zł. Wreszcie przeszacowano niezamortyzowaną wartość tych złóż o 2 mln zł, w konsekwencji wygaśnięcia koncesji i definitywnego zakończenia prac wydobywczych. Ponadto ze względu na brak przesłanek do prowadzenia dalszych poszukiwań firma nie skorzystała z możliwości wnioskowania o przedłużenie koncesji. Spisanie w koszty aktywa spowodowały obniżenie wyniku Grupy Azoty w sprawozdaniu za trzy kwartały tego roku w kwocie ponad 18 mln zł.

W listopadzie Grupa Azoty poinformowała, podczas konferencji prasowej dotyczącej wyników wypracowanych po III kwartałach, że koncern prawdopodobnie na początku przyszłego roku zdecyduje, czy będzie prowadził działalność wydobywczą na koncesji Kebemer.

- Weryfikujemy, jak duże są złoża fosforytów, jak głęboko są położone, czy jest uzasadnione ekonomicznie ich wydobycie - mówił wówczas Włodzimierz Zasadzki, wiceprezes Grupy Azoty Police.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA