fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spadki i darowizny

Po śmierci właściciela zwrotu wywłaszczonej nieruchomości mogą się domagać spadkobiercy

www.sxc.hu
Organy administracji nie mają obowiązku ustalania spadkobierców właścicieli wywłaszczonych działek.

Muszą za to ustalić, czy z wnioskiem o zwrot nieruchomości wystąpiła uprawniona osoba.

Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami po śmierci właściciela wywłaszczonej nieruchomości jej zwrotu mogą się domagać spadkobiercy.

Wniosek o zwrot parcel w Krakowie, wywłaszczonych w 1956 r., złożyła jeszcze w 1999 r. Barbara P. (dane zmienione). Wniosek wskazał również inne osoby, których pełnomocnikiem został Stanisław G. (dane zmienione).

Podczas rozprawy administracyjnej w 2012 r. okazało się, że jedna z wnioskodawczyń, Ewa R., nie przedłożyła postanowienia spadkowego po babci, współwłaścicielce gruntów. Starosta krakowski wezwał więc Stanisława G. do przedstawienia w ciągu 14 dni postanowienia o nabyciu spadku. Ten oświadczył, że nie może go dostarczyć, bo nie ma kontaktu z Ewą R. To starosta powinien ją odszukać.

Starosta stwierdził, że nie ma takiego obowiązku. A że nie został spełniony wymóg formalny, odmówił Ewie R. zwrotu nieruchomości, bez wyjaśniania, czy stała się ona zbędna na cel wywłaszczenia. Decyzją z 8 grudnia 2016 r. wojewoda małopolski potwierdził to rozstrzygnięcie.

Ewa R. zaskarżyła tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Argumentowała, że nie dano jej szansy na przedłożenie dokumentów poświadczających prawo do spadku. Złożyła też wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i wyznaczony został termin rozprawy. Należało więc zawiesić postępowanie.

Sąd uznał skargę za nieuzasadnioną. Pełnomocnik Ewy R. nie przedłożył dokumentów, z których by wynikało, że skarżąca jest spadkobiercą wywłaszczonej współwłaścicielki nieruchomości, nie można więc było wydać innej decyzji.

W sytuacji, gdy Ewa R. przyłączyła się do wcześniej złożonego wniosku o zwrot, ale mimo wezwania jej pełnomocnika i mimo pisma kierowanego bezpośrednio do niej nie przedłożyła wymaganych dokumentów spadkowych, organy obu instancji musiały odmówić zwrotu nieruchomości Ewie R. Nie wykazała bowiem, że ma legitymację do występowania w tej sprawie.

Nie wyklucza to prawa do domagania się zwrotu nieruchomości w przyszłości, gdy tylko Ewa R. potwierdzi, że przysługuje jej status strony w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

—d.fr.

sygnatura akt: II SA/Kr 11o/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA