fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Służby mundurowe

Nie będzie Pentagonu nad Wisłą

MON
MON nie ma zamiaru zbudować jednego centrum dowodzenia dla polskiej armii oraz resortu obrony.

MON nie ma w planach budowy nowego obiektu – centrum dowodzenia armią, czy przeniesienia dowództw Sił Zbrojnych np. do Twierdzy Modlin. Taki postulat proponują niektórzy posłowie i eksperci. Wzorem dla nich jest amerykański Pentagon. Został on zbudowany kilka kilometrów od Waszyngtonu w czasie II Wojny Światowej. Mieści się tam Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, ale także m.in. dowództwa armii, sił powietrznych, marynarki wojennej oraz połączonych sztabów.

"Interes państwa oraz względy bezpieczeństwa cywilów zamieszkujących pobliskie tereny, przemawiają za zmianą lokalizacji i przeniesieniem siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej oraz siedziby placówek podległych ministerstwu tj. Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w jedno miejsce, dysponujące możliwościami obronnymi i strategicznymi" – uważa Anna Maria Siarkowska, posłanka klubu Kukiz – 15, szefowa podkomisji do spraw społecznych w wojsku. W wysłanej do szefa resortu obrony narodowej interpelacji przypomina, że instytucje podległe MON rozproszone są po całej Warszawie. Dodaje, że są one narażone na podsłuchy czy zakłócenia przestrzeni radio-cybernetycznej.

Nie powinny też znajdować się w bliskiej odległości od placówek dyplomatycznych innych państw. Tymczasem główna siedziba Ministerstwa Obrony Narodowej usytuowana przy ulicy Klonowej 1, znajduje się w sąsiedztwie ambasady Rosji.

- Rozproszenie siedzib infrastruktury MON i Sił Zbrojnych jest nie tylko niekorzystne pod względem ich zabezpieczenia. Utrudnia również współpracę tych instytucji, a także zwielokrotnia koszty ich utrzymania i zabezpieczenia w porównaniu z centralizacją w jednej siedzibie, co też stosowane jest w większości państw, czego dobrym przykładem jest amerykański Pentagon – mówiła nam posłanka Anna Siarkowska.

MON jednak nie ma w planach budowy nowego obiektu, ani przeniesienia urzędów np. do Twierdzy Modlin.

W odpowiedzi na interpelację poselską Bartosz Kownacki, wiceminister obrony narodowej przypomniał, że propozycja taka była już rozpatrywana w ubiegłych latach. „Zamysł budowy nowej siedziby, w której swoje miejsce znaleźć miało Ministerstwo Obrony Narodowej z licznymi agendami oraz Sztab Generalny WP i dowództwa wszystkich rodzajów wojsk, nie znalazł jednak potwierdzenia w wynikach licznych analiz przeprowadzonych w tym czasie w resorcie. Wynikało to w głównej mierze z przyjętych priorytetów związanych z procesem profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP oraz planami decentralizacji siedzib dowództw rodzajów sił zbrojnych. Tym samym, ostatecznie idea budowy „polskiego Pentagonu" nie została ujęta w planach rozwoju Sił Zbrojnych RP, w tym obecnie obowiązującej edycji obejmującej lata 2013-2022" – tłumaczy Kownacki.

Kownacki przypomina też, że na wypadek wojny dla wielu urzędów, a także MON, przygotowane zostały zapasowe miejsca, ale ich lokalizacja stanowi informację niejawną.

Wiceminister przekonuje jednocześnie, że fakt posiadania obiektów Ministerstwa Obrony Narodowej, w różnych lokalizacjach jest „czynnikiem minimalizującym skutki potencjalnych ataków militarnych w czasie wojny lub kryzysu". „Nawet w przypadku wystąpienia zagrożenia w obszarze jednego obiektu, pozostałe mogą funkcjonować przejmując jego funkcje" – tłumaczy w odpowiedzi dla posłanki klubu Kukiz'15 wiceszef MON.

Kownacki zapewnia, że obiekty wojskowe i MON znajdujące się w zurbanizowanym środowisku są odpowiednio zabezpieczone. Dodaje wprawdzie, że obiekty Ministerstwa Obrony Narodowej zlokalizowane przy ul. Klonowej, Al. Niepodległości i ul. Rakowieckiej znajdują się „w otoczeniu obciążonym dużym ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w Ministerstwie". Kownacki dodaje, że „zorganizowany system ochrony informacji niejawnych, w tym w szczególności środki ochrony fizycznej zastosowane dla wysokiego poziomu zagrożeń (...) oraz procedury postępowania z materiałami niejawnymi, a także niejawne systemy teleinformatyczne posiadające akredytację Służby Kontrwywiadu Wojskowego dają rękojmię bezpieczeństwa dla przetwarzanych informacji niejawnych".

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA