Służby mundurowe

Powstało Wojskowe Biuro Historyczne

Wojskowe Biuro Historyczne
Decyzją szefa resortu Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, z połączenia Centralnego Archiwum Wojskowego (CAW) oraz Wojskowego Biura Badań Historycznych Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, powstało Wojskowe Biuro Historyczne.

Decyzją szefa resortu Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, z połączenia Centralnego Archiwum Wojskowego (CAW) oraz Wojskowego Biura Badań Historycznych Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, powstało Wojskowe Biuro Historyczne.

CAW jednocześnie stało się komórką wewnętrzną WBH. Warto także podkreślić, że Biuro jest od dziś następcą prawnym CAW. Z kolei Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw reformy Archiwów Wojskowych dr hab. Sławomir Cenckiewicz w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie decyzji o powołaniu Biura, przedstawi ministrowi ON sprawozdanie z powstania WBH i likwidacji CAW, a także Biura Badań Historycznych.
Cenckiewicz obowiązki Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Reformy Archiwów Wojskowych oraz pełniącego obowiązki dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego objął 4 stycznia 2016 roku.

Już w styczniu Sławomir Cenckiewicz zapowiedział podjęcie działań zmierzających do "pełnego zinwentaryzowania zbiorów pozostających w dyspozycji CAW i całej wojskowej sieci archiwalnej, informatyzacji zasobu oraz jak najszerszego ich udostępnienia historykom".

14 marca do dyspozycji osób zainteresowanych zasobem archiwalnym oddano dodatkowe stanowiska. Natomiast od 4 kwietnia zmieniły się godziny otwarcia Pracowni Udostępniania Akt. "Biorąc pod uwagę postulaty użytkowników CAW, wydłużeniu ulegną również godziny pracy Pracowni, która od 4 kwietnia czynna będzie w godzinach 9.00 -19.00" - brzmiał komunikat Centralnego Archiwum.

Nowe Biuro zajmie się przede wszystkim rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi organizacji i funkcjonowania wojskowej sieci archiwalnej oraz kształtowaniem i ewidencją jej zasobu. W jego gestii będzie również udostępnienie materiałów archiwalnych, prowadzenie wojskowych badań i studiów naukowych, kwerend archiwalnych, publikowanie artykułów i książek.

Patronem WBH został gen. broni Kazimierz Sosnkowski.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL