fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Jak uzupełnić brak formalny dot. pełnomocnictwa ustnego

123RF
Uzupełnić brak formalny pełnomocnictwa udzielonego ustnie można tylko poprzez złożenie go na piśmie lub osobiste zgłoszenie się do urzędnika.

Czasami drobne niedopatrzenie może stać się przeszkodą nie tylko w pozytywnym załatwieniu sprawy, ale nawet nadaniu jej formalnego biegu. Przekonała się o tym pełnomocniczka, która przegrała przed Naczelnym Sądem Administracyjnym sprawę umorzenia odsetek od zaległości.

Spór dotyczył prawie 80 tys. zł odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego wynikającego z korekty deklaracji złożonej przez spółkę z o.o. Z wnioskiem o ich umorzenie do urzędu skarbowego wystąpiła pełnomocniczka.

Początkowo fiskus odmówił wszczęcia postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość. Sądy administracyjne zakwestionowały takie rozstrzygnięcie i nakazały sprawę zbadać jeszcze raz. Przy drugim podejściu urzędnicy powzięli wątpliwości, w czyim imieniu występuje pełnomocniczka. Wezwali do złożenia stosownego pełnomocnictwa. Spółka wyjaśniła, że kobieta, składając wniosek, działała w imieniu podatników, tj. jej wspólników. Umocowanie wynikało zaś z ustnego pełnomocnictwa.

Do urzędników nie dotarł jednak ani oryginał, ani urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. W tej sytuacji uznali, że w sprawie nie uzupełniono braków formalnych, co oznaczało pozostawienie wniosku o umorzenie bez rozpatrzenia.

Pełnomocniczka złożyła zażalenie, ale nic to nie dało. Organ odwoławczy przypomniał, że niezłożenie pełnomocnictwa jest brakiem formalnym. W takim przypadku obowiązkiem organu podatkowego było wezwać wnoszącego pismo do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia. Co prawda fiskus zgodził się, że żaden przepis nie uzależnia ważności czynności w postaci złożenia wniosku od zachowania formy pisemnej, co dotyczy również pełnomocnictwa, jednak w tej sprawie mocodawca nie zgłosił do protokołu ustnego pełnomocnictwa. A samo oświadczenie pełnomocnika nie jest wiążące dla urzędników.

Stanowisko fiskusa potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Przypomniał, że nawet dopuszczalna ustna forma udzielenia pełnomocnictwa jest nią tylko pozornie. Wymaga bowiem potwierdzenia pisemnego.

Tego samego zdania był NSA. Jak zauważył sędzia Andrzej Jagiełło, istotne jest to, kiedy mamy do czynienia z udzieleniem pełnomocnictwa. Można o tym mówić, gdy jest złożone na piśmie lub ustnie do protokołu. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II FSK 2739/13

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA