fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Sędziowie z Krakowa oburzeni decyzją prezes Dagmary Pawełczyk-Woickiej

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego wyraziło oburzenie decyzją prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, Dagmary Pawełczyk-Woickiej, o odwołaniu zgromadzeń, które miały się odbyć 17 kwietnia oraz 16 maja 2018 r.

W wydanym w czwartek stanowisku sędziowie zwracają uwagę, że udział w zgromadzeniu wymaga, zwłaszcza od sędziów sądów spoza Krakowa, skrócenia godzin rozpoznania spraw na sesjach. W związku z tym odwoływanie Zgromadzeń w przeddzień ich terminów i bez istotnych powodów stanowi "nie tylko przejaw złej organizacji pracy, braku umiejętności zarządzania sądem i lekceważenia sędziów oraz organów samorządu sędziowskiego, ale prowadzi także do obstrukcji toczących się postępowań".

Zebrani członkowie Zgromadzenia oświadczyli, że mimo wskazanych decyzji Pani Prezes, jak i zapowiadanych przez nowopowołaną Krajową Radę Sądownictwa działań, nie zrezygnują z wyrażenia swojego stanowiska zarówno, co do sposobu sprawowaniu przez nią funkcji jak i w innych sprawach istotnych dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

- Wzywamy Panią Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie do zwołania Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego w terminie wcześniejszym, niż wyznaczony obecnie 22 czerwca 2018 r. - kończą swoje stanowisko krakowscy sędziowie.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka została prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie na początku styczniu tego roku.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA