Sędziowie i sądy

Minimalne standardy przekazywania obrony Prokuratorii Generalnej

123RF
Ograniczenie w zeszłym roku obowiązków Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wymusiło doprecyzowanie zasad przekazywania spraw innym urzędom.

Zmiany przynosi nowela rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej SP z właściwymi podmiotami przy wykonywaniu zastępstwa procesowego, czyli reprezentowaniu Skarbu Państwa przed sądami. We wtorek wchodzi w życie.

Nowe przepisy wyznaczają minimalne wymagania pism (stanowisk) w tych sprawach. Prokuratoria będzie obowiązana pisemnie uzasadnić swoje decyzje, w tym odnieść się do argumentów urzędu, na rzecz którego następuje przekazanie sprawy, oraz uzasadnić ostateczne przyczyny przekazania, odnosząc się m.in. do występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego lub potrzeby wykładni przepisów budzących poważne wątpliwości lub rozbieżności w orzecznictwie sądów.

Doprecyzowanie przepisów to skutek nowelizacji ustawy o Prokuratorii Generalnej, która weszła w życie w zeszłym roku. Dzięki niej PG zajmuje się tylko sprawami o wartości sporu ponad 10 mln zł. Drobniejsze przekazuje do prowadzenia ministerstwom bądź innym rządowym placówkom. Te powyżej 300 tys. zł za zgodą urzędów, a najdrobniejsze – do 300 tys. zł bez ich zgody. Dzięki tym zmianom PG – jako „adwokat" Skarbu Państwa – może się skupić na skomplikowanych i precedensowych sprawach.

podstawa prawna: rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 10 marca 2016 r. DzU z 21 marca 2016 r., poz. 373

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL