Trybunał Konstytucyjny odpowiedział Forum Współpracy Sędziów

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Uchwała Forum Współpracy Sędziów w sprawie Trybunału Konstytucyjnego ma charakter wyłącznie polityczny i nie ma żadnego związku z troską o zachowanie praworządności w Rzeczypospolitej – napisano w stanowisku TK.

Przypomnijmy, iż powstałe w czerwcu 2017 r. Forum Współpracy Sędziów skupia sędziów ze wszystkich szczebli sądownictwa powszechnego i administracyjnego oraz sądownictwa wojskowego z całej Polski.

W piątek FWS podjęło 10 uchwał. W jednej z nich członkowie Forum potępili "fundamentalne uchybienia proceduralne, do jakich doszło przy rozpoznawaniu przez Trybunał Konstytucyjny sprawy o sygnaturze K 1/17".

- Wyznaczenie do orzekania w tej sprawie oraz niewyłączenie od udziału w niej dwóch osób, których statusu miało w jednym z punktów bezpośrednio dotyczyć rozstrzygnięcie, pozostawało w sprzeczności z unormowaniami nakazującymi wyłączenie od rozpoznawania sprawy osób, co do bezstronności których zachodzą wątpliwości (obecnie jest to przepis art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym). Zignorowanie tej formalnej gwarancji obiektywności osób zasiadających w składzie orzekającym spowodowało, w p...

Źródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL