fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Sąd: zarobki sędziów trzeba ujawnić - wyrok ws. informacji publicznej

Adobe Stock
Wskazanie jedynie sposobu wyliczenia wynagrodzenia, a nie konkretnych kwot, to nie jest właściwy sposób udzielenia informacji publicznej.

Wniosek dotyczył informacji o wysokości pensji z wszystkimi dodatkami i nagrodami dwójki sędziów sądu okręgowego za poszczególne miesiące 2018 r.

Prezes sądu okręgowego poinformował o wynikających z przepisów zasadach przyznawania wynagrodzeń sędziom sądów powszechnych oraz wskazał poszczególne czynniki kształtujące pensje sędziów wymienionych we wniosku. Na przykład jeden z nich, pełniący funkcję prezesa SO, ma wynagrodzenie zasadnicze w stawce VI z zastosowaniem mnożnika 2,65 przeciętnego wynagrodzenia oraz 20 proc. dodatku za wysługę lat. Ponadto pobiera dodatek funkcyjny w wysokości 1,04 przeciętnego wynagrodzenia plus 20 proc. tego dodatku za inne pełnione funkcje. Z kolei sędzia SO ma wynagrodzenie zasadnicze w stawce V oraz 20 proc. dodatku za wysługę lat.

Czytaj też:  Wynagrodzenie sędziów sądu okręgowego jest jawne

Wnioskodawca, nieusatysfakcjonowany odpowiedzią, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność prezesa SO. Domagał się stwierdzenia przez WSA, że żądane informacje o sędziowskich wynagrodzeniach są informacją publiczną. A odpowiedź prezesa SO nie jest prawidłowym załatwieniem jego wniosku.

WSA przyznał mu rację i zobowiązał prezesa SO do rozpatrzenia, po prawomocnym wyroku, wniosku skarżącego. Informacja dotycząca wynagrodzenia sędziowskiego, nagród (w tym rocznej), dodatku za wysługę lat, zasiłku chorobowego jest bowiem informacją publiczną – orzekł WSA. Sędzia jest osobą pełniącą funkcję publiczną. Dlatego też dane dotyczące jego wynagrodzenia są taką informacją.

Wniosek należało więc załatwić albo poprzez udzielenie żądanej informacji, albo przez wydanie decyzji o odmowie jej udostępnienia. Prezes sądu okręgowego nie wywiązał się z tego obowiązku – ocenił WSA. Skarżący domagał się bowiem wskazania konkretnych kwot wynagrodzeń wymienionej dwójki sędziów z podziałem na poszczególne składniki: wynagrodzenia, nagród ( w tym nagrody rocznej), dodatku za wysługę lat, zasiłku chorobowego za poszczególne miesiące 2018 r. Prezes SO takiej informacji nie przedstawił –stwierdził WSA. Wskazanie jedynie sposobu wyliczenia wynagrodzenia sędziego zamiast udostępnienia informacji o kwocie tego wynagrodzenia z podziałem na poszczególne składniki nie jest odpowiedzią na wniosek skarżącego. Przedstawienie informacji innej niż ta, na którą oczekuje wnioskodawca, lub też – jak w tej sprawie – informacji niepełnej bądź nieadekwatnej do treści wniosku nie jest wypełnieniem obowiązku udostępnienia informacji publicznej.

Sygnatura akt: II SAB/Gd 61/19

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA