fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konrad Wytrykowski: Weryfikacja sędziów Sądu Najwyższego według TSUE

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Teza pytań prejudycjalnych przeczy monteskiuszowskiej koncepcji trójpodziału władzy.

W pkt 121–122 wyroku z 19 listopada 2019 r. w sprawach C-585/18, C 624/18 i C 625/18 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) formułuje aspekty niezawisłości sędziowskiej. „Pierwszy aspekt, o charakterze zewnętrznym, wymaga, aby dany organ wypełniał swoje zadania w pełni autonomicznie, bez podległości w hierarchii służbowej, bez podporządkowania komukolwiek, w sposób wolny od nakazów czy wytycznych z jakiegokolwiek źródła, pozostając w ten sposób pod ochroną przed ingerencją i naciskami z zewnątrz, które mogą zagrozić niezależności osądu jego członków i wpływać na ich rozstrzygnięcia [wyroki: z 25 lipca 2018 r., Minister for Justice and Equality (Nieprawidłowości w systemie sądownictwa), C 216/18 PPU, EU:C:2018:586, pkt 63 i przytoczone tam orzecznictwo; a także z 24 czerwca 2019 r., Komisja/Polska (Niezależność Sądu Najwyższego), C 619/18, EU:C:2019:531, pkt 72]". „Drugi aspekt, o charakterze wewnętrznym, łączy się z kolei z pojęciem bezstronności i dotyczy jednakow...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA