fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jakie są obowiązki w przypadku sładania skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
AdobeStock
Zgodnie z art. 4245 § 1 pkt 5 k.p.c. skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia powinna wykazać, że wzruszenie zaskarżonego wyroku innymi środkami prawnymi nie było i nie jest możliwe, a gdy skargę wniesiono, stosując art. 4241 § 2, że wyjątkowy wypadek uzasadnia wniesienie skargi.

Po wprowadzeniu do systemu prawnego instytucji skargi nadzwyczajnej (art. 89 i nast. ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 825 z późn. zm.) pojawiły się wątpliwości, które wymagały wypowiedzi Sądu Najwyższego. Zwraca uwagę, że można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji, jeżeli przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda judykacyjna, a zmiana lub uchylenie wyroku w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe (art. 4241 § 1 k.p.c.). Wyjątkowo, gdy niezgodność z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, można też żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu pierwszej lub drugiej instancji, jeżeli strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych, chyba że jest możliwa zmiana lub uchylenie wyroku w drodze innych przysługujących stronie środków ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA