fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wola pacjenta czy zdrowie chorego? - Piotr Kosmaty o przymusowym leczeniu osadzonych

shutterstock
Przymusowe leczenie osób pozbawionych wolności budzi wątpliwości prawne, etyczne i moralne.

Polskie prawo zapewnia prawną ochronę życia i zdrowia ludzkiego. Jej źródeł należy w przede wszystkim poszukiwać w zapisach ustawy zasadniczej. Jej art. 38 gwarantuje prawną ochronę życia, a art. 68 ust. 1 prawo do ochrony zdrowia. Konstytucyjne gwarancje przekładają się na konkretne obowiązki określone w ustawach zwykłych, które nie tylko zakazują pozbawienia życia lub zdrowia drugiego człowieka, ale również nakładają obowiązek jego ratowania w sytuacjach zagrożenia. Wskazane obowiązki ciążą również na lekarzach, jednakże w sposób szczególny, gdyż istotą ich zawodu jest ratowanie życia pacjenta, ochrona jego zdrowia oraz przynoszenie mu ulgi w cierpieniach – art. 2 kodeksu etyki lekarskiej.

Nie dziwi zatem, że ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty precyzuje względem nich ten powszechny nakaz ratowania życia i zdrowia ludzkiego – wskazując, jak lekarz winien go wypełniać w swojej codziennej praktyce medycznej. W roz...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA