fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Układ w upadłości sposobem na problemy w pandemii

Upadłość konsumencka
Upadłość konsumencka
AdobeStock
To atrakcyjne rozwiązanie. Pozwala zrestrukturyzować i uelastycznić zobowiązania dłużnika.

Upadłość konsumencka to – w największym skrócie – przewidziana przez prawo upadłościowe procedura postępowania sądowego pozwalająca na sądowe umorzenie zobowiązań osoby fizycznej. Aby jednak doszło do oddłużenia konsumenta, w toku postępowania upadłościowego cały jego majątek musi zostać zlikwidowany, aby choć w części zaspokoić słuszne roszczenia wierzycieli. Likwidacja dotyczy również najbardziej newralgicznego składnika majątku każdego dłużnika, czyli jego nieruchomości.

Ta właśnie okoliczność – obawa przed utratą własnego domu – powstrzymuje wielu od wszczęcia tej procedury.

W ostatniej chwili

Prawo upadłościowe przewiduje jednak w art. 49122 szczególne rozwiązanie pozwalające uniknąć ostatecznego celu postępowania upadłościowego (p.u.), tj. likwidacji całego majątku dłużnika i przeprowadzić ostateczne negocjacje z wierzycielami. Jest ostatnią chwilą na restrukturyzację zobowiązań, w toku tego postępowania. Funkcjonowało już na gr...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA