fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Skarga kasacyjna w sprawie KRS do odrzucenia

Adobe Stock
Wyrok sędziów powołanych przez prezydenta RP na wniosek KRS nie stanowi podstawy skargi kasacyjnej.

Wydanie wyroku przez sędziów powołanych przez prezydenta RP na stanowisko sędziego SN w następstwie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r., poz. 3 ze zm.), nie jest podstawą skargi kasacyjnej – uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 13 lipca 2020 r., odmawiając przyjęcia skargi do rozpoznania.

Strona wniosła skargę kasacyjną na orzeczenie sądu drugiej instancji, wskazując, że zachodzi konieczność zbadania, czy osoby powołane przez prezydenta RP na urząd sędziego SN są uprawnione do orzekania w Sądzie Najwyższym, a nadto że zachodzi nieważność postępowania (art. 379 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego), z uwagi na wydanie w niniejszej sprawie orzeczenia przez SN w składzie osób niebędących sędziami.

Czytaj także: SN broni sędziów z nadania nowej KRS

Odmawiając przyjęcia skargi kasacyj...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA