fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wniesienie opłaty sądowej w formie bezgotówkowej

shutterstock
Nieterminowe uiszczenie opłaty może niejednokrotnie mieć daleko idące skutki prawne.

Nowelizacją ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która weszła w życie 21 sierpnia 2019 r., ustawodawca w znaczący sposób podniósł wysokość opłat sądowych. Ta szeroko komentowana zmiana w istocie polegała na swoistej waloryzacji obowiązujących stawek, bowiem te trwały niezmienione od kilkunastu lat, nie przystając do przemian gospodarczych i wzrostu płac w społeczeństwie.

Nie mniej istotnym, a często pomijanym zagadnieniem, pozostaje sposób uiszczania tych opłat. Szczególne znaczenie w praktyce sądowej ma zaś ustalenie momentu, w którym opłatę można uznać za uiszczoną. Wynika to z faktu, że nieterminowe uiszczenie opłaty może niejednokrotnie mieć daleko idące skutki prawne w postaci np. odrzucenia apelacji czy odrzucenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Nieuiszczenie w wyznaczonym terminie opłaty od pozwu może zaś skutkować jego zwrotem, a w konsekwencji nawet przedawnieniem dochodzonego roszczenia.

W procedurze cywilnej przewidziano ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA